Citaten met zedelijk

 • Al het goede, dat niet op zedelijk goede gezindheid is geënt, is niets dan schijn en blinkende ellende.
 • Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog. Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.
 • Het blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genieting
 • Tijd is een natuurkundig, eeuwigheid een zedelijk begrip.
 • Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier
 • Deugd en ondeugd, zedelijk goed en kwaad, is in elk land datgene, wat nuttig of schadelijk is voor de maatschappij.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Dries van Agt Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog. Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.
  Dries van Agt
  Nederlands jurist en politicus (1931 - 2024)
  - +
  +54
 • Friedrich Nietzsche Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen.
  Origineel: Das Verlangen nach Freiheit, der Instinkt für das Glück und die Feinheiten des Freiheits-Gefühls gehört ebenso notwendig zur Sklaven-Moral und -Moralität, als die Kunst und Schwärmerei in der Ehrfurcht, in der Hingebung das regelmäßige Symptom einer aristokratischen Denk- und Wertungsweise ist.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #260
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +13
 • William Cowper Een zedelijk, verstandig en welopgevoed man zal mij niet beledigen, en een ander kan het niet.
  Origineel: A moral, sensible, and well-bred man, Will not affront me, and no other can.
  Bron: Poems Conversation, Line 193
  William Cowper
  Engels dichter (1731 - 1800)
  - +
  +5
 • Immanuel Kant Al het goede, dat niet op zedelijk goede gezindheid is geënt, is niets dan schijn en blinkende ellende.
  Origineel: Alles Gute, das nicht auf moralisch gute Gesinnung gepfropft ist, ist nichts als Schein und schimmerndes Elend.
  Bron: Kritik der Urteilskraft 2, 31
  Immanuel Kant
  Duits filosoof (1724 - 1804)
  - +
  +2
 • Voltaire Deugd en ondeugd, zedelijk goed en kwaad, is in elk land datgene, wat nuttig of schadelijk is voor de maatschappij.
  Origineel: La vertu et le vice, le bien et le mal moral, est donc en tout pays ce qui est utile ou nuisible à la société.
  Bron: Traité de Métaphysique IX
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) (1694 - 1778)
  - +
  +2
 • Molière Elk ontrouw hart is een monster op zedelijk gebied.
  Origineel: Tout cœur infidèle est un monstre en morale.
  Bron: Les femmes savantes (1672) IV, II
  Molière
  Frans toneelschrijver (ps. van J. B. Poquelin) (1622 - 1673)
  - +
  +1
 • Jan Greshoff Tijd is een natuurkundig, eeuwigheid een zedelijk begrip.
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige (1888 - 1971)
  - +
  +1
 • Frederik van Eeden De echte poëzie is niet te denken zonder een zedelijk element.
  Frederik van Eeden
  Nederlands psychiater en schrijver (1860 - 1932)
  - +
   0
 • Sarvepalli Radhakrishnan Hoewel zedelijk gedrag aanpassing vereist, danken wij elke vooruitgang van de moraal aan hen die zich niet aanpassen.
  Sarvepalli Radhakrishnan
  Indiaas filosoof en politicus (1888 - 1975)
  - +
   0
 • C. J. Wijnaendts Francken Wie op zedelijk gebied de causaliteitswet streng doorvoert, zal zijn verantwoordelijkheidsgevoel zien stijgen, duidelijker inziende, dat iedere daad en ieder woord zijn wellicht geringe, maar onvernietigbare nawerking heeft.
  Bron: Sociale Ethiek
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof (1863 - 1944)
  - +
   0
De beste zedelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.