Citaten met redelijk

 • De mens is een redelijk wezen; jammer maar dat er onder de mensen zoveel onredelijke wezens zijn.
 • Ik denk dat priemgetallen zoals het leven zijn. Ze zijn redelijk logisch, maar het is onmogelijk om de regels te vinden, zelfs als je er al je tijd aan besteedt om erover na te denken.
 • Op dit moment in de geschiedenis zou de meest radicale, indringende en invloedrijke transformatie eruit bestaan dat iedereen werkelijk zou evolueren tot een volwassen, rationeel, redelijk en verantwoordelijk ego.
 • Pijn luistert niet naar rede, het heeft zijn eigen reden, die niet redelijk is.
 • Het christendom ging niet alleen aanvankelijk gepaard met wonderen, maar ook vandaag kan geen enkel redelijk mens er zonder wonder in geloven.
 • Hoe dat precies moet, leven, daar ben ik nog niet helemaal achter, maar ik kan redelijk goed doen alsof. Dat is een begin, vind ik.
 • Bestaat er enige kennis in de wereld die zo zeker is dat geen redelijk mens eraan zou kunnen twijfelen? Deze vraag, die op het eerste gezicht misschien niet moeilijk lijkt, is echt een van de moeilijkste die gesteld kan worden.
 • Uw intelligentie is pas werkelijk hoog wanneer u in staat bent om twee gedachten in uw geest vast te houden die lijnrecht tegenover elkaar staan, en toch redelijk te blijven denken.
 • De beslissingen die zelfs in het eenvoudigste mensenleven genomen worden, berusten gedeeltelijk op toeval, gedeeltelijk op vergissingen en het kleine deel wat redelijk genoemd wordt, heeft deze eer alleen aan gebrek aan feitenkennis te danken.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 24.

 • Lord Chesterfield Al wat ik omtrent mijn begrafenis wens, is niet levend begraven te worden. Maar hoe of waar moet aan elk redelijk wezen volkomen onverschillig zijn.
  Origineel: All I desire for my own burial is not to be buried alive; but how or where, I think, must be entirely indifferent to every rational creature.
  Bron: Letters to His Son (1774) p.365
  Lord Chesterfield
  Engels staatsman en schrijver (1694 - 1773)
  - +
  +6
 • Milan Kundera Pijn luistert niet naar rede, het heeft zijn eigen reden, die niet redelijk is.
  Bron: Identiteit (1997)
  Milan Kundera
  Tsjechisch schrijver en criticus (1929 - 2023)
  - +
  +5
 • Antoine de Saint-Exupéry Ik heb het recht om gehoorzaamheid te eisen, omdat mijn orders redelijk zijn.
  Origineel: J’ai le droit d’exiger l’obéissance, parce que mes ordres sont raisonnables.
  Bron: De kleine prins
  Antoine de Saint-Exupéry
  Frans schrijver (1900 - 1944)
  - +
  +4
 • Kurt Tucholsky Het gezin komt in Midden-Europa wild voor en weet zich redelijk te handhaven.
  Origineel: Die Familie kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande.
  Bron: Die Weltbühne, 12-01-1923 Die Familie
  Kurt Tucholsky
  Duits schrijver (1890 - 1935)
  - +
  +3
 • Horatius Een wijze wordt voor gek aangezien, een rechtvaardig mens voor onrechtvaardig, als hij de deugd meer nastreeft dan redelijk is.
  Bron: Epistulae 1, 6, 15
  Horatius
  Romeins dichter (65 v. Chr. - 8 v. Chr.)
  - +
  +2
 • David Hume Het christendom ging niet alleen aanvankelijk gepaard met wonderen, maar ook vandaag kan geen enkel redelijk mens er zonder wonder in geloven.
  Origineel: The Christian Religion not only was at first attended with miracles, but even at this day cannot be believed by any reasonable person without one.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) X, Of Miracles. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • Mark Haddon Ik denk dat priemgetallen zoals het leven zijn. Ze zijn redelijk logisch, maar het is onmogelijk om de regels te vinden, zelfs als je er al je tijd aan besteedt om erover na te denken.
  Origineel: I think prime numbers are like life. They are very logical but you could never work out the rules, even if you spent all your time thinking about them.
  Bron: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2005) p. 34
  Mark Haddon
  Engelse schrijver van romans, jeugdboeken en scenario's (1962 - )
  - +
  +2
 • Jonathan Swift Mijn paarden begrijpen me redelijk goed; Ik praat elke dag minstens vier uur met ze. Ze zijn onbekend met teugels of zadels; ze leven in grote vriendschap met mij en vriendschap met elkaar.
  Origineel: My horses understand me tolerably well; I converse with them at least four hours every day. They are strangers to bridle or saddle; they live in great amity with me, and friendship of each other.
  Bron: Gulliver's Travels (1726) ch. XI
  Jonathan Swift
  Engels schrijver (1667 - 1745)
  - +
  +2
 • Ken Wilber Op dit moment in de geschiedenis zou de meest radicale, indringende en invloedrijke transformatie eruit bestaan dat iedereen werkelijk zou evolueren tot een volwassen, rationeel, redelijk en verantwoordelijk ego.
  Origineel: In fact, at this point in history, the most radical, pervasive, and earth-shaking transformation would occur simply if everybody truly evolved to a mature, rational, and responsible ego.
  Bron: Up from Eden p. 328
  Ken Wilber
  Amerikaans filosoof (1949 - )
  - +
  +2
 • Willem Frederik Hermans De beslissingen die zelfs in het eenvoudigste mensenleven genomen worden, berusten gedeeltelijk op toeval, gedeeltelijk op vergissingen en het kleine deel wat redelijk genoemd wordt, heeft deze eer alleen aan gebrek aan feitenkennis te danken.
  Bron: Antipathieke romanpersonnages
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver (1921 - 1995)
  - +
  +1
De beste redelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.