Citaten met lijden

 • De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
 • Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden.
 • Wat wij door eigen schuld lijden, moeten wij met gelatenheid dragen.
 • Er zijn twee oorzaken van lijden: iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is.
 • Al het lijden is eenzaamheid, al het geluk is gemeenschappelijkheid.
 • Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog. Voor het lijden van de ziel zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld.
 • Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontv
 • Kamperen: het hele jaar door geld opzij leggen om veertien dagen armoe te kunnen lijden. Het hele jaar krom liggen om twee weken krom te kunnen liggen.
 • Dat alles wat gebeurt nu vervaagt in de tijd, dat het allemaal vluchtig is en onwerkelijk, onbestendig als een luchtspiegeling, dat is wel de diepste betekenis van het lijden.
 • Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 236.

 • Leonardo da Vinci De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
  Bron: Codex Atlantico 382
  Leonardo da Vinci
  Italiaans schilder, ingenieur en musicus (1452 - 1519)
  - +
  +244
 • Henry Wadsworth Longfellow Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden.
  Henry Wadsworth Longfellow
  Amerikaans dichter (1807 - 1882)
  - +
  +234
 • Pythagoras Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog. Voor het lijden van de ziel zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld.
  Pythagoras
  Grieks filosoof en wiskundige (580 v. Chr. - 504 v. Chr.)
  - +
  +107
 • Louis Th. Lehmann Geen zoeter lijden dan hopen.
  Louis Th. Lehmann
  Nederlands dichter en scheepsarcheoloog. (1920 - 2012)
  - +
  +69
 • Boeddha Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +64
 • Fons Jansen Kamperen: het hele jaar door geld opzij leggen om veertien dagen armoe te kunnen lijden. Het hele jaar krom liggen om twee weken krom te kunnen liggen.
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier (1925 - 1991)
  - +
  +63
 • Romain Rolland Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.
  Origineel: La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité.
  Bron: toegeschreven
  Romain Rolland
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1915) (1866 - 1944)
  - +
  +63
 • Boeddha Zoals een vrucht die, angstig voor zijn val, wacht op zijn rijpheid, is het levenslot. Eenmaal geboren, moet elke mens het lijden verwachten en niemand is in staat niet te sterven.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +58
 • Boeddha Er zijn twee oorzaken van lijden: iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +57
 • Reninca De grootste intimiteit van de mens is die van het lijden.
  Reninca
  Vlaams dichteres (ps. van Renée Lauwers) (1923 - )
  - +
  +55
De beste lijden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.