Citaten met kudde

 • Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
 • Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
 • Zonder traditie is kunst een kudde schapen zonder herder. Zonder innovatie is het een lijk.
 • Duitsland bestaat uit verschillende rassen, min of meer gelukkig gemengd, zoals iedereen kan zien die door Duitsland reist. We zullen zien of het nazisme erin slaagt er een "kudde" van zuiver bloed uit te halen.
 • Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
 • Het lijf is een groot verstand, een veelheid met zin, een oorlog en een vrede, een kudde en een herder.
 • Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.
 • Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen
 • Je kunt niet een mens maken door een schaap op zijn achterpoten te laten staan. Maar je kan wel een menigte vormen, door een kudde schapen op die manier te laten staan.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Albert Einstein Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
  Origineel: Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
  Bron: Essay to Leo Baeck (1953)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +97
 • Sören Kierkegaard Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.
  Bron: Een keuze uit zijn dagboeken (1957)
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof (1813 - 1855)
  - +
  +87
 • Friedrich Nietzsche Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
  Origineel: Moralität ist Herden-Instinkt in Einzelnen.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +26
 • Friedrich Nietzsche Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan.
  Origineel: Der Parlamentarismus, das heißt die öffentliche Erlaubnis, zwischen fünf politischen Grundmeinungen wählen zu dürfen, schmeichelt sich bei jenen vielen ein, welche gern selbständig und individuell scheinen und für ihre Meinungen kämpfen möchten. Zuletzt aber ist es gleichgültig, ob der Herde eine Meinung befohlen oder fünf Meinungen gestattet sind.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +24
 • Max Beerbohm Je kunt niet een mens maken door een schaap op zijn achterpoten te laten staan. Maar je kan wel een menigte vormen, door een kudde schapen op die manier te laten staan.
  Origineel: You cannot make a man by standing a sheep on its hind-legs. But by standing a flock of sheep in that position you can make a crowd of men.
  Bron: Zuleika Dobson (1911) ch. 9
  Max Beerbohm
  Engels schrijver en karikaturist (1872 - 1956)
  - +
  +21
 • Friedrich Nietzsche Het lijf is een groot verstand, een veelheid met zin, een oorlog en een vrede, een kudde en een herder.
  Origineel: Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein Hirt.
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +10
 • Winston Churchill Zonder traditie is kunst een kudde schapen zonder herder. Zonder innovatie is het een lijk.
  Origineel: Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.
  Bron: Time magazine 11 May 1954
  Winston Churchill
  Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) (1874 - 1965)
  - +
  +7
 • William Wordsworth Niet keuze maar gewoonte regeert de onnadenkende kudde.
  Origineel: Not choice but habit rules the unreflecting herd.
  Bron: Ecclesiastical Sonnets (1821) Part II, XXVIII Reflections
  William Wordsworth
  Engels dichter (1770 - 1850)
  - +
  +6
 • Friedrich Nietzsche Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
  Origineel: Wo geherrscht wird, da gibt es Massen: wo Massen sind, da gibt es ein Bedürfnis nach Sklaverei. Wo es Sklaverei gibt, da sind der Individuen nur wenige, und diese haben die Herdeninstinkte und das Gewissen gegen sich.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +4
 • Benito Mussolini Duitsland bestaat uit verschillende rassen, min of meer gelukkig gemengd, zoals iedereen kan zien die door Duitsland reist. We zullen zien of het nazisme erin slaagt er een "kudde" van zuiver bloed uit te halen.
  Origineel: La Germania si compone di diverse razze, più o meno felicemente miscelate fra loro come ognuno può constatare girando in Germania. Vedremo se il nazismo riuscirà a trarne un «armento» di sangue puro.
  Bron: Opera omnia deel 26, p. 310
  Benito Mussolini
  Italiaans journalist, politicus en dictator (1883 - 1945)
  - +
  +3
De beste kudde citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.