Citaten met eindig

 • Want dit is inderdaad de belangrijkste bron van onze onwetendheid, het feit dat onze kennis slechts eindig kan zijn, terwijl onze onwetendheid noodzakelijkerwijs oneindig moet zijn.
 • Als ik uitga van onbeperkte vrijheid, eindig ik bij onbeperkt despotisme.
 • Het lot van de mens is om zich te verenigen, niet om zich te splitsen. Als je blijft splitsen, eindig je als een verzameling apen die vanuit verschillende bomen noten naar elkaar gooien.
 • De hoofdwet van het leven luidt: iets kan alleen plaats vinden in de plaats van iets anders. Tijd is niet rekbaar, tijd is eindig.
 • Het leven is een elastiekje. Je rekt het uit tot het knapt. Waar je mee begint, daar eindig je mee.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 10.

 • Fjodor M. Dostojewski Als ik uitga van onbeperkte vrijheid, eindig ik bij onbeperkt despotisme.
  Fjodor M. Dostojewski
  Russisch schrijver 1821-1881
  - +
  +50
 • Thomas Henry Huxley Het bekende is eindig, het onbekende oneindig; verstandelijk staan we op een eilandje midden in een onmetelijke oceaan van onverklaarbaarheid. Het is onze plicht in elke generatie een beetje meer land droog te leggen, om iets toe te voegen aan de omvang en degelijkheid van onze kennis.
  Origineel: The known is finite, the unknown infinite; intellectually we stand on an islet in the midst of an illimitable ocean of inexplicability. Our business in every generation is to reclaim a little more land, to add something to the extent and the solidity of our possessions.
  Bron: On the Reception of the Origin of Species (1887). Voor de volledige tekst zie: mathcs.clarku.edu
  Thomas Henry Huxley
  Engels bioloog 1825-1895
  - +
  +7
 • Ton Lemaire Hij die melancholisch is, is aan gene zijde van de tegenstelling pessimisme-optimisme. De melancholie is de voelhoorn voor oneindigheid van een eindig wezen.
  Bron: De tederheid (1968)
  Ton Lemaire
  Nederlandse schrijver en antropoloog 1941-
  - +
  +7
 • Wilhelm von Humboldt De dood is niet een onderdeel van het bestaan, maar slechts een tussenliggende gebeurtenis, een overgang van de ene vorm van een eindig wezen naar een andere.
  Origineel: Der Tod ist kein Abschnitt des Daseins, sondern nur ein Zwischenereignis, ein Übergang aus einer Form des endlichen Wesens in eine andere.
  Bron: Briefe an eine Freundin
  Wilhelm von Humboldt
  Duits taalwetenschapper, filosoof en politicus 1767-1835
  - +
  +2
 • Sir Thomas Beecham Er zijn twee gulden regels voor een orkest: begin tegelijk en eindig tegelijk. Wat er tussendoor gebeurt, zal het publiek een worst zijn.
  Origineel: There are two golden rules for an orchestra: start together and finish together. The public doesn't give a damn what goes on in between.
  Bron: In: Atkins and Newman - Beecham Stories (1978) p. 27
  Sir Thomas Beecham
  Brits dirigent 1879-1961
  - +
  +2
 • Karl Popper Want dit is inderdaad de belangrijkste bron van onze onwetendheid, het feit dat onze kennis slechts eindig kan zijn, terwijl onze onwetendheid noodzakelijkerwijs oneindig moet zijn.
  Origineel: For this, indeed, is the main source of our ignorance — the fact that our knowledge can be only finite, while our ignorance must necessarily be infinite.
  Bron: Conjectures and refutations (1963)
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  - +
  +2
 • Renate Rubinstein De hoofdwet van het leven luidt: iets kan alleen plaats vinden in de plaats van iets anders. Tijd is niet rekbaar, tijd is eindig.
  Renate Rubinstein
  Nederlands schrijfster, journaliste en columniste. 1929-1990
  - +
  +1
 • Herman Melville Het is moeilijk om eindig te zijn over een oneindig onderwerp, en alle onderwerpen zijn oneindig.
  Origineel: It is hard to be finite upon an infinite subject, and all subjects are infinite.
  Herman Melville
  Amerikaans auteur 1819-1891
  - +
  +1
 • Remco Campert Het leven is een elastiekje. Je rekt het uit tot het knapt. Waar je mee begint, daar eindig je mee.
  Bron: De jongen met het mes (1959)
  Remco Campert
  Nederlands letterkundige 1929-2022
  - +
   0
 • T.H. White Het lot van de mens is om zich te verenigen, niet om zich te splitsen. Als je blijft splitsen, eindig je als een verzameling apen die vanuit verschillende bomen noten naar elkaar gooien.
  Origineel: The Destiny of Man is to unite, not to divide. If you keep on dividing you end up as a collection of monkeys throwing nuts at each other out of separate trees.
  Bron: The Once and Future King (1958)
  T.H. White
  Brits-Indisch schrijver 1906-1964
  - +
   0
De beste eindig citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: