Citaten met beginselen

 • De best gegronde aardigheid overtuigt niet, zozeer is men er aan gewend, dat zij op valse beginselen berust.
 • Egoïsten zijn mummies. In plaats van een hart, hebben zij een perkament volgeschreven met "beginselen".

Citaten 1 t/m 10 van 25.

 • Lao-Tse De wijze heeft geen onwrikbare beginselen; hij past zich aan bij anderen.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +31
 • Joop den Uyl Vasthouden aan beginselen wordt slecht beloond.
  Joop den Uyl
  Nederlands politicus (1919 - 1987)
  - +
  +8
 • Inayat Khan Beginselen moeten ons leven leiden, niet beperken.
  Bron: Gayan, Vadan, Nirtan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof (1882 - 1927)
  - +
  +5
 • Pierre Nicole Ieder heeft zijn opvattingen, beginselen en gebreken, en men moet zich weinig om die van anderen bekommeren, daar men zoveel aanleiding heeft, zich met zichzelf bezig te houden.
  Origineel: Chacun a ses vues, ses principes, ses défauts et i faut peu s'occuper de ceux d'autrui, ayant tant de matière de s'occuper en soi-même.
  Bron: Brieven #38
  Pierre Nicole
  Frans theoloog, schrijver en moralist (1625 - 1695)
  - +
  +4
 • Jan Greshoff Leven is veranderen. Wat in het maatschappelijk leven karaktervastheid en trouw aan de eens omhelsde beginselen heet, is in wezen niet anders dan een bewijs van vergevorderde aderverkalking.
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige (1888 - 1971)
  - +
  +4
 • Ernst Hohenemser Onze beginselen passen zich aan aan onze hartstochten, hoe vaak ook het tegenovergestelde wordt beweerd.
  Bron: Aphorismen (1918)
  Ernst Hohenemser
  Duits aforist en vertaler (1870 - 1940)
  - +
  +4
 • Rémy Montalée Beginselen, ... dat is hetgeen men op anderen toepast!
  Origineel: Les principes.... c'est ce qu'on applique aux autres!
  Bron: Pensées
  Rémy Montalée
  Frans toneelschrijver (Rond 19e eeuw)
  - +
  +3
 • Rémy Montalée Beginselen, wij snijden ze naar ons figuur, tot onze dienst. Wij zijn gewoon ons inschikkelijke goden te scheppen.
  Origineel: Les principes, nous les faisons à notre taille, à notre service. Nous avons l'habitude de nous créer des dieux complaisants.
  Bron: Pensées
  Rémy Montalée
  Frans toneelschrijver (Rond 19e eeuw)
  - +
  +3
 • Gustave le Bon Een vorst wordt gemakkelijk neer geworpen; maar de beginselen die hij vertegenwoordigde, overleven zijn val. Daarom worden de meeste revoluties gevolgd door restauraties.
  Origineel: Un monarque se renverse facilement, mais les principes qu’il représentait survivent à sa chute. C'est pourquoi la plupart des révolutions sont suivies de restaurations.
  Bron: Aphorismes du temps présent
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog (1841 - 1931)
  - +
  +3
 • Ovidius Weersta de beginselen van het kwaad; geneesmiddelen komen te laat, wanneer het door lang uitstel in kracht is toegenomen.
  Origineel: Principes obsta: sero medecina paratur 1 cum mala per longas convaIuere moras.
  Bron: Remedia Amoris
  Ovidius
  Romeins dichter (43 v. Chr. - 17)
  - +
  +3
De beste beginselen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.