Citaten met bedrijvigheid

 • Genoegen en bedrijvigheid maken de uren kort.

Citaten 1 t/m 4 van 4.

 • Krishnamurti Er is permanent conflict tussen 'wat is' en 'wat zou moeten zijn', zoals botsing altijd onvermijdelijk is bij verdeeldheid en af gescheidenheid - in welke vorm die zich ook voordoet - onze verhoudingen zijn conflictueus omdat een ieder zich op sluit in zijn eigen bedrijvigheid.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +10
 • William Shakespeare Genoegen en bedrijvigheid maken de uren kort.
  Origineel: Pleasure and action make the hours seem short.
  Bron: Othello (1622) Act II, sc iii
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter (1564 - 1616)
  - +
  +3
 • G. J. P. J. Bolland Tot het mannelijke geslacht verhoudt zich het vrouwelijke als de afwachtende gesteldheid tot het genakend verkeerende, als de ontvankelijkheid tot de mededeelzaamheid, als de lijdelijkheid tot de bedrijvigheid, als het blijvende tot het trekkende, als het vasthoudende tot het verder strevende.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 486
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof (1854 - 1922)
  - +
   0
 • G. J. P. J. Bolland Het echte vrouwelijke leven is een ontvankelijk droomleven, het echte mannelijke een leven van wakkere bedrijvigheid, waarom de vrouw en de man zich verhouden gelijk de godsdienstigheid en de wijsbegeerte.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 500
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof (1854 - 1922)
  - +
  -3
De beste bedrijvigheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.