Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Indiaas politicus

Leefde van: 1869-1948

Categorie: Politiek

Bestel Mahatma Gandhi boeken bij bol.com:

Citaten van Mahatma Gandhi

Citaten 1 t/m 10 van 42.

 • ajax-loader
  - +
  +75

  Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.

 • ajax-loader
  - +
  +34

  Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.

 • ajax-loader
  - +
  +33

  Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.

 • ajax-loader
  - +
  +51

  Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.

 • ajax-loader
  - +
  +306

  De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

 • ajax-loader
  - +
  +16

  De geest die van de waarheid vervuld is zal al zijn daden op het einddoel richten.

 • ajax-loader
  - +
  +35

  De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.

 • ajax-loader
  - +
  +26

  De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.

 • ajax-loader
  - +
  +22

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.

 • ajax-loader
  - +
  +35

  De mens is pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk dan pas wanneer hij haar in de praktijk brengt.

Over Mahatma Gandhi

De geestelijk leider van de Indische onafhankelijksbeweging tussen 1914 en 1948. Gandhi hing een geweldloze revolutie aan, gebaseerd op 'ahimsa' (liefde voor en steun voor alles wat leeft), hetgeen hij tot het uiterste heeft volgehouden. Hij heeft velen geispireerd tot geweldloos verzet.
Hij heeft Rechten in Engeland gestudeerd en was nadien sterk Engels georienteerd. In Zuid-Afrika, waar hij tussen 1893 en 1914 verbleef, heeft hij getracht de deplorabele omstandigheden van de aldaar wonende Indiers te verbeteren. Ontgoocheld door het optreden van de blanken in Zuid-Afrika, verbrak hij na terugkeer naar Indie alle banden met Engeland.
Voor enkele jaren was hij de onbetwistbare leider van de Indische nationalisten. Vanaf 1930 taande zijn invloed en de leiding kwam in handen van de radicalere Nehroe. Na de onafhankelijkheid in 1947 weigerde hij een politiek ambt en stelde zich verzoenend op in de strijd tussen radicale moslims en hindoes. Het jaar daarop werd hij door een extrimistische hindoe in New Delhi doodgeschoten.
De naam Mahatma is een erenaam en betekent: man van verheven ziel