Nederlandse citaten

Citaten van Erasmus

Citaten 1 t/m 10 van 73.

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +29

  Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten.

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +22

  Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +5

  Als iemand een bij uitstek lelijke vrouw heeft die volgens het oordeel van haar man wel met venus zelf kon wedijveren,Zou dat niet even goed zijn alsof zij inderdaad schoon was?

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +12

  Als iemand een bij uitstek lelijke vrouw heeft, die echter, volgens het oordeel van haar man, wel met Venus zelf kan wedijveren, zou dat niet even goed zijn, alsof zij inderdaad schoon was?

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +9

  Bijna iedereen weet dat, maar niet iedereen komt op de gedachte.

  Bron: Epicureus

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +8

  De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het meest gelukkig.

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +7

  De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

  Origineel: Spiritus ille sacer in columbae specie delapsus est, non aquilae aut milvii.

  Bron: Lof der zotheid

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +4

  De maag is een lastige vrager.

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +4

  De natuur haat al het gekunstelde en wat door geen kunst geleden heeft, tiert verreweg het weligst.

  Bron: Lof der Zotheid Hoofdstuk XXXIII

 • Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  ajax-loader
  - +
  +11

  De oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent.

  Origineel: Dulce bellum inexpertis.

  Bron: Adagia

Erasmus

Erasmus

Nederlands humanist en filosoof

Leefde van: 1469-1536

Categorie: Filosofen

De geleerdste humanist van zijn tijd. Erasmus is geboren uit een onwettige verbintenis en werd vernoemd naar de heilige Erasmus (of Herasmus, een van de veertien noodhelpers). De naam Desiderius nam hij in 1496 zelf erbij aan. Hij ging naar school in Gouda en Deventer. Na de dood van zijn moeder ging hij naar de school in Den Bosch en woonde aldaar in het fraterhuis van de Broeders des Gemenen Levens. In 1487 trad hij in het klooster Steyn bij Gouda, alwaar hij met de studie van de Latijnse klassieken begon.
Na zijn priesterwijding in 1492, zegde hij het kloosterleven vaarwel en werd secretaris van de bisschop van Kamerijk en vergezelde hem op diens reizen.
Een reis naar Engeland (1499) bracht hem in aanraking met geleerden als de kanselier Thomas More en de graecus John Colet. In 1500 publiceerde hij de Adagia, een verzameling Latijnse spreekwoorden, waarmee hij terstond naam maakte. Zijn "Enchiridion militis christiani" (1503) geeft blijk van zijn opvattingen over het christendom, waarbij Christus niet als de verzoener, maar als de hemelse leermeester wordt gezien.
Hierna volgde een periode van veel reizen. Verder beroemde werken zijn: "Laus stultitiae of Moriae encomium" (Lof der zotheid), een satire op maatschappelijke en kerkelijke misstanden en domheden, "Novum instrumentum omne" (1516), "De libero arbitrio diatribe" (1524) betrof de kern van het theologisch geschil in die dagen.
Ondanks dat hij zich afzette tegen de reformatie heeft hij grote invloed gehad op het vrijzinnig protestantisme van de 19de eeuw.

Populaire Boeken van Erasmus

 1. Lof der zotheid (1511)
 2. Lof der zotheid
 3. Adagia
 4. Colloquia