Nederlandse citaten

Citaten met blijven

Citaten 51 t/m 60 van 153.

 • Geluk is misschien wat fantasie, wat inbeelding. Wanneer men dat niet heeft, blijven slechts de alledaagsheden van het leven over.

 • Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster 1830-1916
  ajax-loader
  - +
  +1

  Onze gebreken blijven ons altijd trouw; onze goede eigenschappen maken elk ogenblik slippertjes.

  Origineel: Unsere Fehler bleiben uns immer treu, unsere guten Eigenschaften machen alle Augenblicke kleine Seitensprünge.

 • George Eliot
  Engels schrijfster (ps. van Mary Ann Evans) 1819-1880
  ajax-loader
  - +
   0

  Deugden, die nooit in verzoeking kwamen, zijn muntjes van slecht gewicht en gehalte, die echter gewoonlijk in koers blijven.

 • F. Scott Fitzgerald
  Amerikaans schrijver 1896-1940
  ajax-loader
  - +
  +5

  Uw intelligentie is pas werkelijk hoog wanneer u in staat bent om twee gedachten in uw geest vast te houden die lijnrecht tegenover elkaar staan, en toch redelijk te blijven denken.

  Origineel: The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function.

 • Fontenelle
  Frans schrijver 1657-1757
  ajax-loader
  - +
  -1

  Genoegens lijken op moerassige gronden, waar men licht overheen moet snellen zonder ooit te blijven staan.

 • C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige 1863-1944
  ajax-loader
  - +
  -2

  Het blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genietingen die langs die weg verkregen werden, het diepst in het geheugen gegrift blijven.

  Bron: Sociale Ethiek

 • C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige 1863-1944
  ajax-loader
  - +
   0

  Wat men ook van iemand te weten kome, zelden of nooit dringen twee menschenkinderen volkomen in elkanders zieleleven door tot op de grootste diepten. Men geeft zich slechts voor een deel, en ook na jarenlange omgang blijven er nog, zelfs voor de beste vriend, geheimenissen en bevreemdende raadselen over.

 • ajax-loader
  - +
   0

  Wanneer de arbeiders niet op de een of andere manier eigenaars van hun arbeid worden, zullen alle structuurhervormingen zonder resultaat blijven.

 • Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  ajax-loader
  - +
  +6

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?

  Bron: Liefhebben, een kunst, een kunde

 • Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  ajax-loader
  - +
  +5

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven.